Werkwijze

Stap één: Voorbereidingen

Verwijder het aangetaste pleisterwerk, plinten en behangpapier rond de injectiezone.
• 1m boven het vloerniveau
• of 0,5 m boven de vochtzone

Stap twee: Gaten boren

• Bepaal het vloerpas. Vergelijk hiervoor het vloerpas binnen en respecteer het hoogste vloerpas.
• Injectie in buitenmuren dient steeds boven het maaiveld te gebeuren.
• Maak gebruik van een boor met diameter 12mm.
• Boor bij voorkeur in de voegen.
• Diepte van de boorgaten: 90 à 95% van de muurdikte.
• Afstand tussen de boorgaten: 10cm.
 

Stap drie: Injecteren met Aquagel

• Injecteer Aquagel in de geboorde gaten d.m.v. het Aquagelpistool.
• Breng het pistoolbuisje in het boorgat, trek aan de pistoolhendel en kom geleidelijk achteruit.
• Wanneer het boorgat gevuld is, kan het product in werking treden.

Stap vier: Werking Aquagel

Aquagel verspreidt zich na het injecteren en vormt op die manier een ononderbroken waterafstotende laag die definitief komaf maakt met capillair opstijgend vocht.